Generalny Wykonawca przebudowy stacji Ożarów Mazowiecki grupa ZUE S.A. informuję, że nastąpi zmiana organizacji ruchu pieszego – dojścia do czynnego peronu na stacji Ożarów Mazowiecki.
Dojście realizowane będzie za pomocą chodnika o nawierzchni z kruszywa (dla bezpieczeństwa pieszych dojście zostanie wygrodzone za pomocą ażurowego ogrodzenia stalowego).
Zmiany planuje się wprowadzić od 3 kwietnia br.