17 marca br. odbyło się uroczyste przekazanie do użytkowania budynku Hospicjum w Bramkach w powiecie warszawskim zachodnim. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele gminy Ożarów Mazowiecki – Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak – Zastępca burmistrza do spraw społecznych i Dariusz Skarżyński – Zastępca burmistrza do spraw technicznych.

Inwestorem Hospicjum jest Powiat Warszawski Zachodni, który wybudował ten obiekt wraz z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w ciągu 2 lat.  Projekt zyskał również dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego, budżetu państwa, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz gmin powiatu warszawskiego zachodniego. Gmina Ożarów Mazowiecki w bieżącym roku przekaże na ten cel 200 000 zł.

Podczas uroczystości przekazano symboliczne klucze do hospicjum przedstawicielom organizacji pożytku publicznego, która będzie prowadzić tę placówkę – wyłonionej  w wyniku konkursu „Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa” z Warszawy.

Hospicjum rozpocznie działalność w drugim kwartale 2023 r.

Inwestycja powstała na nieruchomości, która jest własnością Powiatu Warszawskiego Zachodniego i położona jest w sąsiedztwie Domu Pomocy w Bramkach. Standard działki pozwolił na budowę nowoczesnego obiektu, w którym realizowana będzie stała, specjalistyczna, profesjonalna opieka medyczna typu paliatywnego dla 32 pacjentów. Obiekt wyposażono w odnawialne źródła energii: ogniwa fotowoltaiczne i pompy ciepła, co przyczyni się do zachowania naturalnego stanu środowiska i znacząco wpłynie na obniżenie kosztów eksploatacji budynku.

Budynek hospicjum jest obiektem parterowym składającym się z połączonych pięciu brył o kształcie rzutu skrzyżowanych ramion wiatraka. Bryłę centralną stanowi sześcian, a jej dopełnieniem są cztery skrzydła w formie prostopadłościanów. Łączna powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 1.620,4 m2.

Celem budowy hospicjum jest pomoc pacjentom z chorobami onkologicznymi, którzy mieszkają na terenie powiatu warszawskiego zachodniego i poza jego granicami.

Hospicjum w Bramkach jest pierwszym tego typu obiektem w Powiecie Warszawskim Zachodnim i w okolicznych powiatach. Dotąd nie było w okolicach takiej placówki, co powodowało, że sytuacja pacjentów z zaawansowanymi chorobami onkologicznymi była bardzo trudna. Wiele osób korzystało dotąd wyłącznie z opieki domowej, nie mając zapewnionego właściwego standardu opieki paliatywnej, jaki zagwarantować może jedynie placówka stacjonarna.

 

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Zastępca Burmistrza