KONKURS FOTOGRAFICZNY

OŻARÓW MAZOWIECKI

 

Celem głównym konkursu jest wyłonienie najlepszych fotografii promujących walory Gminy Ożarów Mazowiecki na potrzeby stworzenia wielkoformatowej wystawy ulicznej oraz wykorzystania ich  w promocji gminy.

Przedmiot konkursu to zdjęcia związane z Gminą Ożarów Mazowiecki, m.in. o tematyce:

przyroda, historia (fotografie współczesne obiektów historycznych), kultura, architektura, turystyka, sport i rekreacja.

 

Prace należy złożyć/przesłać do 15 września 2023 r. (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje w poniższym regulaminie.

 

Regulamin

 

Czekają atrakcyjne nagrody, zapraszamy!