Generalny wykonawca firma ROBOKOP Grzegorz Leonowicz informuje, że od dnia 22.03 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu związana z pierwszym etapem budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Sochaczewskiej z ul. J. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuły.

Szczegółowe rysunki ograniczeń w ruchu przedstawiają załączone rysunki:

rys.4.1-Poniatowskiego-zwezenie

rys.4.2-Poniatowskiego-zwezenie

rys.4.3-Poniatowskiego-zwezenie-noc