Coroczna zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w 2023 roku według następującego harmonogramu:

  • 27, 28, 29 marca:

– opony – do 4 szt., tylko od samochodów osobowych;

– sprzęt AGD i RTV;

– popiół z palenisk domowych.

Ww. odpady muszą być udostępnione od 27 marca od godz. 06:00.

  • 30, 31 marca: gabaryty, meble, materace, dywany, sztuczne choinki, rowery, lampy, lustra, drzwi – do 5 szt.

Ww. odpady muszą być udostępnione od 30 marca od godz. 06:00.

Nie będą odbierane: zmieszane odpady komunalne, papa, eternit, odpady zielone oraz poremontowe i pobudowlane.

Odbiór odbędzie się wyłącznie sprzed posesji, których właściciele w terminie do 22 marca (środa) włącznie zgłoszą zapotrzebowanie odbioru telefonicznie, e-mailowo lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego, wraz z podaniem konkretnego typu odpadu – gabaryty, opony, sprzęt AGD i RTV czy popiół.

Prosimy o wystawienie każdej frakcji oddzielnie, tak aby jedna nie przykryła drugiej.

Tel. 22 731 32 63 oraz 22 731 32 64.

E-mail: odpady@ozarow-mazowiecki.pl

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa