W dniu 16 marca 2023 r. o godzinie 16.30 w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 4 odbędzie się LXV sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad :

1)Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2)Wnioski w sprawie porządku obrad.
3)(Druk Nr 638) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
4)(Druk Nr 639) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
5)(Druk Nr 640) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego.
6)(Druk Nr 627) Projekt uchwały przystąpienia Gminy Ożarów Mazowiecki do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023.
7)(Druk Nr 628) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Ożarów Mazowiecki do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
8)(Druk Nr 629) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Ożarowska Karta Mieszkańca”.
9)(Druk Nr 630) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Ożarowa Mazowieckiego w rejonie ulic Zamoyskiego, Pallotyńskiej i Kubusia Puchatka.
10)(Druk Nr 631) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia “Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2023 – 2027”.
11)(Druk Nr 632) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad sprzedaży lokali w budynku przy ul. Kasztanowej 14 w Józefowie.
12)(Druk Nr 633) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad sprzedaży lokali w budynku przy ul. Mickiewicza 30 w Ożarowie Mazowieckim.
13)(Druk Nr 634) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad sprzedaży lokali w budynku przy ul. Poznańskiej 167 E w Ożarowie Mazowieckim.
14)(Druk Nr 635) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad sprzedaży lokali w budynku przy ul. Umiastowskiej 68 A w Umiastowie.
15)(Druk Nr 636) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad sprzedaży lokali w budynku przy ul. Witosa 34 w Ożarowie Mazowieckim.
16)(Druk Nr 637) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad sprzedaży lokali w budynku przy ul. Rokickiej 5 A w Wolicy.
17)Interpelacje i zapytania radnych.
18)Wolne wnioski.
19)Informacja z pracy Burmistrza.
20)Sprawy organizacyjne.
21)Zamknięcie obrad.