Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że realizacja zadania pn.: „Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i ul. Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki” ulegnie wydłużeniu ze względu na ogłoszenie upadłości Wykonawcy – Planeta S.A.

Aktualnie Powiat Warszawski Zachodni oczekuje na ostateczną decyzję Sądu w sprawie kontynuacji realizacji zawartych umów przez syndyka Planeta S.A. w upadłości. Z uwagi na uwarunkowania prawne oraz budżetowe, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji Sądu w przedmiocie realizacji prac, brak jest możliwości ich kontynuacji lub ogłoszenia nowego przetargu na ich realizację.

W ramach wprowadzonej zgodnie z zatwierdzonym projektem, czasowej organizacji ruchu został zapewniony dojazd do posesji z wyłączeniem możliwości użytkowania ul. Rajdowej przez innych użytkowników, dla których wyznaczono objazd ul. Piastowską, Poznańską, Duchnicką oraz Topolową lub Żytnią.

Jednocześnie informujemy, iż Zarząd Dróg Powiatowych ma świadomość wagi realizowanych prac dla okolicznych mieszkańców i przedsiębiorców, w tym powstałych niedogodności dla ruchu drogowego oraz ruchu pieszych.

Aktualnie wykonano wszelkie niezbędne czynności w zakresie zabezpieczenia terenu budowy oraz są podejmowane wszelkie czynności procesowe mające na celu doprowadzenie do niezwłocznego zakończenia procedur prawnych dot. kontynuacji zawartych umów z wykonawcami lub uzyskania możliwości ogłoszenia nowego przetargu.

Niestety, pomimo podejmowania wszystkich działań mających na celu umożliwienie sądowi szybkiego rozpoznania sprawy, ZDP nie ma faktycznego wpływu na termin wydania orzeczenia.