Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego informuje, że w roku 2023 decyzje wymiarowe w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki będą dostarczane do Państwa przez pracowników Urzędu Miejskiego.

Doręczanie decyzji będzie się odbywało w okresie od 02 lutego 2023 roku do 04 marca 2023 w dni powszednie i soboty w godzinach 10:00 do 20:00.

Pracownicy Urzędu Miejskiego będą posiadali stosowne upoważnienia oraz identyfikatory.

 Nie będą pobierali od Państwa żadnych opłat.

Osoby uprawnione do odebrania decyzji proszone są o składnie czytelnych podpisów wraz z datą doręczenia dokumentu.

Poza wskazanym obszarem decyzje dostarczone zostaną przez operatora pocztowego lub za pośrednictwem inkasentów.

Po dniu 04 marca 2023 roku decyzje nieodebrane przez adresatów zostaną rozesłane za pośrednictwem operatora pocztowego. W ten sam sposób dostarczone będą decyzje do tych podatników, którzy wskazali adres korespondencyjny poza obszarem Gminy Ożarów Mazowiecki.

Dodatkowe informacje będą udzielane pod nr tel. 22 731-32-73, 22 731-32-67