Informujemy że od dnia 01.02.2023 r. rozpoczną się prace związane z budową sieci kanalizacyjnej w ul. Kapuckiej przez jednostkę zewnętrzną na podstawie porozumienia z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji.
Odcinek drogi ul. Kapuckiej (droga gruntowa) pomiędzy ulicą Widok a ulicą Nadbrzeżną będzie wyłączony z ruchu pieszego i samochodowego. Schemat objazdu w załączeniu.