Informujemy, że została potwierdzona pierwsza dostawa węgla, tj. sortymenty (orzech i karlik ekogroszek) w łącznej ilości 50 ton w ramach złożonego w dniu 18 listopada 2022 r. zamówienia.

Dostawa zostanie zrealizowana do PHPU Bartczak Sp. z o.o., Skład węgla w Błoniu przy ul. Kolejowej 9 (czynny od poniedziałku do piątku od 08:00 do 16:00, w soboty od 09:00 do 15:00).

Ze względu na realizację zamówienia ze strony PGG S.A. w częściach, mieszkańcy którzy jako pierwsi złożyli wnioski i spełnili warunki do zakupu po preferencyjnej cenie, zostaną powiadomieni telefoniczne przez pracowników Urzędu Miejskiego o możliwości odbioru węgla, po uprzednim wniesieniu opłaty. Kolejne osoby będą sukcesywnie (zgodnie z realizacją kolejnych dostaw) powiadamiane o możliwości wniesienia opłaty, a następnie terminie odbioru węgla.

Termin odbioru węgla przedstawiciel Firmy PHPU Bartczak Sp. z o.o. będzie umawiał telefonicznie bezpośrednio z mieszkańcami gminy, według listy osób uprawnionych, przekazanej przez Gminę. Wyłącznie te osoby są uprawnione do odbioru węgla.

 

WARUNKIEM ODBIORU WĘGLA JEST UPRZEDNIE WNIESIENIE OPŁATY.

Dane do przelewu:

Gmina Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa  2, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Nr konta bankowego: PKO BP S.A   31 1020 1185 0000 4102 0019 1726

W tytule przelewu: imię i nazwisko wnioskodawcy i dopisek: zakup węgla (np. Jan Kowalski, zakup węgla).

 

Koszt zakupu jednej tony węgla/groszku wynosi: 1 850,00 zł brutto

Koszt zakupu 1,5 tony węgla/groszku wynosi: 2 775,00 zł brutto

 

Wpłaty nieoznaczone lub wniesione w niewłaściwej wysokości będą wyjaśniane, a termin odbioru węgla może ulec wydłużeniu.

Transport węgla ze Składu węgla do miejsca zamieszkania prosimy ustalać we własnym zakresie bezpośrednio z przedstawicielem Firmy PHPU Bartczak Sp. z o.o., tel. kontaktowy: 22 725 50 75.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami: 22 7313235, 22 7313237, 22 7313261