Do 30 grudnia 2022 roku przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendiów i nagród sportowych.

Wnioski można składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego, ul. Kolejowa 2 w Ożarowie Mazowieckim. Do wniosków składanych listownie liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów i nagród znajdują się w Uchwale poniżej.

W sprawie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych – Panem Tomaszem Tymoftyjewiczem – tel. 22 731 32 29 lub e-mail: t.tymoftyjewicz@ozarow-mazowiecki.pl