Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przekazujemy Państwu aktualne informacje dotyczące preferencyjnej sprzedaży węgla.

18 listopada 2022 r. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego podpisał umowę na zakup węgla kamiennego wyłącznie w celu bezpośredniej sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego i dla zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki z Polską Grupą Górniczą S.A. (PGG S.A.) z siedzibą w Katowicach.

28 listopada 2022 r. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego podpisał umowę z PHPU Bartczak Sp. z o.o., Skład węgla w Błoniu przy ul. Kolejowej 9 na usługę polegającą na transporcie, dystrybucji i wydawaniu węgla, zakupionego przez Gminę Ożarów Mazowiecki, uprawnionym mieszkańcom gminy.

Zawarcie umowy z ww. firmą, która jest Kwalifikowanym Dostawcą Węgla PGG S.A. jako rekomendowaną pozwoliło uzyskać cenę niższą dla mieszkańca tj. 1850 zł brutto za 1 tonę węgla/groszku/ekogroszku z załadunkiem.

Cena ta nie obejmuje pakowania (w worki lub na palety) ani transportu ze Składu węgla do miejsca zamieszkania.

Na podstawie wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego złożonych przez mieszkańców i pozytywnie zweryfikowanych, bezpośrednio po podpisaniu umowy z PGG S.A., zostało złożone zamówienie na zakup węgla. Oczekujemy na jego realizację.

O dostępności węgla poinformujemy Państwa po potwierdzeniu terminu ze strony PGG S.A. Jednocześnie informujemy, że nie mamy wpływu na ten termin ani też możliwości jego przyspieszenia.

Wówczas podamy Państwu również numer rachunku bankowego gminy do wpłaty za węgiel oraz procedurę dalszego postępowania włącznie z odbiorem węgla.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami: 22 7313235, 22 7313237, 22 7313261.

Na bieżąco będziemy Państwa informować o kolejnych działaniach, w szczególności o terminie dostępności węgla do sprzedaży.