KOMUNIKAT ZWiK

w Ożarowie Mazowieckim

 

W związku ze stwierdzeniem przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim braku przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego w ulicy Żyznej na odcinku od ul. Koniczyny do ul. Zacisznej w miejscowości Kręczki, udostępniony zostanie od dnia 18.11.2022 r. (piątek) na skrzyżowaniu ulic Koniczyny oraz Lucerny w miejscowości Kręczki beczkowóz z wodą pitną.

Woda wodociągowa może być wykorzystana do celów sanitarnych i gospodarczych. Informujemy że obecnie trwają działania naprawcze uzgodnione z PPIS.

 

Dyrektor
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim
Włodzimierz Burzykowski