Szanowni Państwo,

Rodzice dzieci, przedszkolaków z Przedszkola Nr 3 przy ul. Lipowej w Ołtarzewie

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji przekazujemy Państwu aktualny stan zaawansowania robót budowlano-wykończeniowych w budynku Przedszkola Nr 3
w Ołtarzewie.

Wg harmonogramu przekazanego przez Wykonawcę poszczególne prace powinny zakończyć się do 30 listopada 2022 r. – roboty elewacyjne (zakładając, że nie będzie dużych mrozów ze względu na tynk żywiczny na cokole budynku) oraz montaż windy. Następnie ok. 7-10 dni rejestracja windy w Urzędzie Dozoru Technicznego. Po uzyskaniu niezbędnych dokumentów odbiór przez Straż Pożarną i odbiór budowy przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Oprócz prac budowlanych dodatkowo położona została okładzina na schodach wewnętrznych w przedszkolu, co zdecydowanie poprawiło estetykę i funkcjonalność całego budynku.

Wg mojej oceny, a jestem na budowie codziennie, tempo prowadzonych prac jest zadowalające.

Mam nadzieję, że w połowie grudnia będziemy mogli zaprosić dzieci do nowego przedszkola.

Bardzo dziękuję Państwu na cierpliwość i współpracę.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego