Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych tzw. ustawa węglowa, weszła w życie 3 listopada 2022 r.

Uchwalone przepisy umożliwiają włączenie się samorządów w proces zakupu, dystrybucji i sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach. Ww. ustawie towarzyszą rozporządzenia – w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego oraz w sprawie ilości paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.

Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1,5 tony do 31 grudnia br. oraz 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r. Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu.

Jak zakupić węgiel od gminy?

Mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki zainteresowani zakupem preferencyjnym węgla od środy 9 listopada 2022 r. mogą składać Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

Ważne: węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od gminy osoby uprawnione do dodatku węglowego.

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego dostępne są:

1. w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki w godz. pracy urzędu tj.: pn., wt., czw., pt. 8.00-16.00 oraz śr. 10.00-18.00

2. do pobrania Wniosek

Wypełniony Wniosek o zakup preferencyjny węgla złożyć można w następujący sposób:

1. w wersji papierowej – w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 w godz. pracy urzędu tj.: pn., wt., czw., pt. 8.00-16.00 oraz śr. 10.00-18.00

2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas Wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami: 22 7313235, 22 7313237, 22 7313261.

Złożone Wnioski będą na bieżąco weryfikowane, a informacja o wyniku weryfikacji niezwłocznie przekazana Wnioskodawcy telefonicznie lub na wskazany we wniosku adres e-mail.

Na bieżąco będziemy Państwa informować o kolejnych działaniach, w tym o terminie dostępności węgla do sprzedaży i płatności za zakupiony węgiel.