Nowy peron i kolejny etap prac na stacji w Ożarowie Mazowieckim

Na stacji w Ożarowie Mazowieckim pasażerowie od listopada skorzystają z nowego peronu. Przygotowano nową wiatę. Zakończył się ważny etap przebudowy obejmujący m.in. tory kolejowe i urządzenia. Korekta rozkładu jazdy umożliwi kontynuację prac od strony dworca. Inwestycję za ok. 120 mln zł prowadzą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych POIiŚ.

Na stacji w Ożarowie Mazowieckim będą dwa nowe wyspowe perony. W listopadzie pasażerowie skorzystają z pierwszego przebudowywanego peronu od strony ul. Żeromskiego. Przygotowana jest długa ok. 170 metrowa wiata, nawiązująca formą i kształtem do pierwotnego obiektu. Wykonawca przygotował nowy tor. Zamontowane zostały komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

W listopadzie prace będą widoczne od strony budynku dworca. Budowane będzie przejście podziemne i demontowana kładka nad torami. Dojście do peronów zapewnione będzie od strony dworca przez zamknięte tory oraz od strony ul. Żeromskiego przez przejazd kolejowo-drogowy.

Organizacja ruchu pociągów w kierunku Sochaczewa i Warszawy została przygotowana z przewoźnikami. Przyjęte rozwiązanie umożliwi przewozy i realizację prac modernizacyjnych. Za niektóre pociągi została wprowadzone zastępcza komunikacja autobusowa. Szczegóły dostępne są u przewoźników i na stronie portalpasażera.pl. Przebudowa stacji usprawni dojazdy zarówno w stronę Warszawy, jak i w stronę Kutna.

Projekt o wartości blisko 120 mln zł netto – „Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Kutno etap I Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa – granica LCS Łowicz” finansowany jest w 85% ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie prac przewidziane jest w 2023 roku.