W związku z nadchodzącym Świętem Zmarłych, gmina Ożarów Mazowiecki wprowadzi od dnia 29.10.2022 r. czasową zmianę organizacji ruchu w rejonie Cmentarza w Ołtarzewie. Dla poprawy komunikacji w dniach od 30.10 do 01.11.2022 r. zostanie wyłączony z ruchu odcinek ulicy Parkowej od skrzyżowania z ulicą Lipową do skrzyżowania z ulicą Umiastowską. Wyłączenie nie dotyczy linii autobusowej 713 i innych pojazdów zbiorowego transportu publicznego.

W dniu 01.11.2022 r. udostępnione zostaną parkingi:
a) na ternie Strzelnicy U27 (wjazd od strony ul. Umiastowskiej),
b) na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Warszawy (wjazd od strony ul. Lipowej),
c) przy boisku UKS Ołtarzew (wjazd od ul. Parkowej),
d) po południowej stronie drogi wzdłuż ulicy J. Kilińskiego,
e) przy Wyższym Seminarium Duchownym

Prosimy nie zastawiać chodników samochodami pamiętając o pieszych zwłaszcza przy ulicy Parkowej. Nad bezpieczeństwem czuwać będą dodatkowe patrole Straży Miejskiej i Policji.
Odwiedzających groby prosimy o pozostawienie samochodów w miejscach wyznaczonych do parkowania.