Szanowni Państwo,

Rodzice dzieci, przedszkolaków z Przedszkola Nr 3 przy ul. Lipowej w Ołtarzewie

 

Zgodnie z informacjami przekazanymi podczas zebrania, które odbyło się na początku września w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ołtarzewie wkraczamy w ostatni etap budowy przedszkola tj. w dniu jutrzejszym (25.10.2022 r.) rozpoczynają się prace związane z montażem windy. Ten element w dużej mierze spowodował brak możliwości wcześniejszego odbioru. Chcę zaznaczyć, że winda została zamówiona przez firmę Cekom w dniu 20 lipca i czas oczekiwania na jej realizację wynosi dwanaście tygodni, plus czas na montaż ok. 4 tygodnie plus czas na odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego. Jak można zaobserwować wykonana jest już w 80% elewacja, a pozostałe przewidziane zakresem prace zostały zrealizowane.

Bardzo dziękujemy za cierpliwość i współpracę, z ulgą obserwujemy ostatnie roboty pozostałe do dokończenia. Na bieżąco będziemy przekazywać informacje co do terminu wprowadzenia dzieci do obiektu. W przypadku pytań proszę o kontakt z Wydziałem Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miejskim.

 

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego