We wtorek, 27 września, w mieście Mazingarbe w północnej Francji, Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz i Burmistrz Mazingarbe Laurent Poissant podpisali porozumienie w sprawie współpracy partnerskiej między miastem Mazingarbe z Francji i gminą Ożarów Mazowiecki.

Podpisanie porozumienia stanowiło wykonanie Uchwały Nr LV/501/22 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 czerwca 2022 r.
Współpraca partnerska będzie dotyczyła obszarów edukacji, kultury i sportu, programów społecznych, środowiskowych i dotyczących zdrowia publicznego, partycypacji społecznej, zarządzania infrastrukturą miejską. Projekty w powyższym zakresie będą realizowane poprzez wymianę informacji i materiałów, wymianę grup tematycznych, organizowanie spotkań, konferencji i seminariów, w tym on-line.

Obie społeczności lokalne będą przede wszystkim wspierać wszelkie działania prowadzące do realnych i kreatywnych wzajemnych relacji i współpracy. Należy podkreślić, że część mieszkańców miasta Mazingarbe posiada polskie korzenie. Spotkania z osobami pochodzenia polskiego były bardzo wzruszające. Mogli oni porozmawiać po polsku, opowiedzieć swoje życiowe historie i losy na obczyźnie. Po usłyszeniu jak zmieniła się Polska przez ostatnie pół wieku, u wielu z nich można było dostrzec dużą nostalgię, u młodszych natomiast chęć odwiedzenia i zobaczenia na własne oczy kraju swoich przodków.

„Nasze gminy połączyło partnerstwo i przyjaźń, które mamy nadzieję rozwijać i pielęgnować na zasadach wzajemnej życzliwości oraz szacunku. Bardzo doceniamy entuzjazm naszych partnerów. Pomimo różnic w szczegółach, obydwie gminy mają ze sobą wiele wspólnego.”- tak początek współpracy podsumował Paweł Kanclerz Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.