Zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego informuję, że na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki utworzone będzie 9 punktów wydawania preparatu jodku potasu.
Podkreślić należy, że jest to działanie wyłącznie o charakterze prewencyjnym, a w chwili obecnej zagrożenie skażeniem radiacyjnym nie występuje. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Lokalizacja punktów wydawania preparatu jodku potasu:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, ul. Szkolna 2 /sala gimnastyczna/
 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim, ul. Lipowa 11 /sala gimnastyczna/
 3. Szkoła Podstawowa w Płochocinie, ul. Lipowa 3 /sala gimnastyczna/
 4. Szkoła Podstawowa w Święcicach, ul. Poznańska 541 /sala gimnastyczna/
 5. Szkoła Podstawowa w Umiastowie, ul. Umiastowska 74 /sala gimnastyczna/
 6. Szkoła Podstawowa w Duchnicach, ul. Duchnicka 25 /sala gimnastyczna/
 7. Centrum Widowiskowo-Sportowe w Kręczkach, ul. Sochaczewska 218
 8. Apteka mgr Iwona Jabłońska  w Ożarowie Mazowieckim, ul. M. Konopnickiej 7
 9. Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim, M. Konopnickiej 9

Wydanie preparatu w ww. punktach nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu.

 1. Zgodnie ze wskazaniami medycznymi preparat jodku potasu przeznaczony jest dla ludności do ukończenia 60 roku życia.
 2. Uprawnionymi do odbioru tabletek jodku potasu są osoby dorosłe;
 3. Osoby niepełnoletnie powinny posiadać pisemne upoważnienie rodziców lub opiekunów prawnych na pobranie tabletek jodku potasu.
 4. Osoba zgłaszająca się do punktu wydawania tabletek może pobrać tabletki także dla innych osób (w szczególności pozostałych domowników, sąsiadów itp.).
 5. Tabletki jodku potasu będą wydawane osobom bez względu na miejsce zamieszkania.
 6. Wydawanie tabletek jodku potasu nie będzie wymagało przekazywania danych osobowych osób odbierających.

W załączeniu charakterystyka preparatu jodku potasu oraz ulotka informacyjna.

Charakterystyka jodek potasu

Ulotka informacyjna