W dniu 22 września 2022 r., podczas sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim, odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów „Uczeń Roku”, przyznanych przez Pana Pawła Kanclerza, Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, w ramach I edycji Lokalnego Programu Wspierana Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Stypendium otrzymało trzech uczniów szkół podstawowych, wyróżnionych za szczególne zaangażowanie w życie szkoły, gminy, odnoszących sukcesy na gruncie lokalnym na rzecz samorządu
i wolontariatu w roku szkolnym 2021/2022.

Stypendium zostało przyznane  uczniom, którzy uzyskali największą liczbę punktów za spełnienie ustalonych kryteriów w kolejności I, II i III miejsce:

  • I miejsce zajął Tomasz Szymankiewicz, uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim.
  • II miejsce zajęła Karolina Kaczorowska, uczennica Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Duchnicach.
  • III miejsce zajęła Natalia Dragan, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim.

Laureaci otrzymali listy gratulacyjne oraz stypendia w wysokości: 5 000 zł za I miejsce, 3 000 zł za II miejsce oraz 2 000 za III miejsce, wręczone w obecności rodziców przez Zastępcę Burmistrza, Pana Dariusza Skarżyńskiego oraz wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim, Pana Lecha Toruszewskiego.

Laureatom oraz ich rodzicom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 

Michał Turkas
Dyrektor
Biura Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki