W 1939 roku pomiędzy 9 a 13 września na polach Ożarowa, Ołtarzewa i ościennych miejscowości doszło do zaciętych walk pomiędzy zgrupowaniem Wojska Polskiego dowodzonym przez Generała Wiktora Thomme,  a XVI Korpusem Pancernym Wojsk Niemieckich. Zginęło wówczas ponad 1200 polskich żołnierzy. Była to jedna z większych potyczek Kampanii Wrześniowej.

Jak co roku, 10 września na Cmentarzu Żołnierzy Września 1939 r. w Ołtarzewie odbyła  się uroczystość patriotyczna z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej wystawionej przez żołnierzy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

Uroczystość rozpoczęła się od wysłuchania Hymnu Państwowego Rzeczpospolitej Polskiej. Następnie głos zabrał Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Pan Paweł Kanclerz. W swoim wystąpieniu powiedział m.in., że każda wizyta na Ołtarzewskim cmentarzu, oprócz wzruszenia i refleksji coraz częściej budzi we mnie pytanie o przyszłość. …bomby, rakiety i karabiny zabijają ludzi, ale nie narody. Wojna w Ukrainie pokazała, że nikt nie jest bezpieczny, ale pokazała też jak otwartym narodem są Polacy i jak bardzo kochającym wolność. Jestem przekonany, że żołnierze, których dzisiaj odwiedziliśmy, mogą odpoczywać spokojnie, udźwignęliśmy ciężar odpowiedzialności zarówno za ich pamięć, jak i naszą wspólną przyszłość.

Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia państwowe PRO PATRIA dla Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego Pawła Kanclerza, Przewodniczącego Rady Miejskiej – Andrzeja Cichal i  Koordynatora ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego – Jana Lal, przez reprezentującą Jana Józefa Kasprzyka – Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych –  panią Agnieszkę Kazimierczak,

Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele Samorządu Ożarowa Mazowieckiego,  Powiatu Warszawskiego Zachodniego,  Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia ,,Rodzina Policyjna 1939r.”  oraz  harcerze, dzieci, młodzież wraz z nauczycielami, duchowieństwo i organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy. Uroczystą oprawę podkreślała obecność pocztów sztandarowych z terenu gminy.

Do Apelu Pamięci przywołał oficer z Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.  Kompania Honorowa Wojska Polskiego trzykrotnie oddała salwę honorową.

Następnie  delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem Żołnierzy Września 1939 roku.

Po uroczystościach odbył się koncert patriotyczny w wykonaniu Zespołu Ludowego ,,Ożarowiacy’’ oraz Zespołu ,, Lazurki’’ z Warszawy.

 

Jan Lal