Rozpoczął się rok szkolny 2022/2023, dzieci wróciły do gminnych placówek, które staraliśmy się przygotować jak najlepiej na ich powrót. Niektóre remonty, z przyczyn od nas niezależnych, jeszcze trwają, ale robimy wszystko, aby wszelkie prace zakończyły się jak najszybciej.

Naukę we wrześniu w gminnych szkołach i przedszkolach rozpoczęło ponad 4 tysiące dzieci, w tym około 300 dzieci z Ukrainy, które uczą się w oddziałach przygotowawczych lub w poszczególnych klasach, zgodnie z kompetencjami. Wszystkie dzieci, które brały udział w procesie rekrutacyjnym znalazły miejsce w gminnych placówkach oświatowo-wychowawczych.

W tym roku szkolnym, jako gmina, zapewniamy bezpłatną opiekę stomatologiczną dla uczniów. O szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości.

 

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele, mam nadzieję, że będzie to czas nie tylko wytężonej nauki i pracy, ale także poszukiwań własnych dróg rozwoju, ciekawych doświadczeń oraz rozwijania zainteresowań.
Chciałbym, żebyście jak najlepiej wykorzystali  wszystkie szanse, jakie daje Wam szkoła
i uczyli się tam również koleżeństwa, szacunku i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

 

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego