Z dniem 12 sierpnia weszła w życie Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym

Od 17 sierpnia 2022 roku mieszkańcy Gminy mogą składać wnioski o wypłatę dodatku.

Dodatek węglowy – dla kogo?

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym. Będą go mogły otrzymać tylko osoby fizyczne.

Jeśli z danego gospodarstwa wniosek złoży więcej niż jedna osoba, to dodatek będzie przyznany tylko pierwszemu wnioskodawcy.

Warunki otrzymania dodatku są dwa. Najważniejszy to oczywiście to, z jakiego źródła ciepła korzysta dane gospodarstwo domowe. Zgodnie z ustawą, chodzi o sytuacje, gdy głównym źródłem ogrzewania w danym domu jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa,
  • piec kaflowy.

Dofinansowanie mogą dostać te osoby, które w tych piecach opalają węglem kamiennym, ale też brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składać  można w gminie, w której znajduje się nasze miejsce zamieszkania. W Gminie Ożarów Mazowiecki osobiście wniosek można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Poznańskiej 165

Ostatecznym terminem złożenia wniosku jest 30 listopada 2022 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrzone.

Wniosek trzeba złożyć na piśmie albo drogą elektroniczną, czyli przez system ePUAP.

Będą mogli go złożyć mieszkańcy budynków wpisanych lub zgłoszonych do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Potwierdzenie złożenia deklaracji CEEB należy załączyć do wniosku. Można je uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój 110 przy ul. Kolejowej 2.
W przypadku złożenia deklaracji CEED przez system ePUAP, potwierdzenie deklaracji należy wydrukować z systemu i załączyć do wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Wniosek mogą złożyć nie tylko obywatele Polski, ale też wszystkie osoby, które mają miejsce zamieszkania w Polsce i legalnie przebywają na terenie kraju.

Formularze wniosku dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Poznańskiej 165, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego przy ul. Kolejowej 2 oraz do pobrania poprzez poniższe odnośniki.