1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz załącznikami należy złożyć w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, pokój nr 110, I piętro – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

2. Aktualny druk wniosku wraz z załącznikami jest do pobrania w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim,
ul. Kolejowa 2, pokój nr 110 – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w godzinach pracy Urzędu
tj: pn., wt., czw., pt.: 8.00-16.00, śr.: 10.00-18.00,

3. Na wniosku należy dodatkowo podać numer telefonu kontaktowego.

4. Do wniosku należy załączyć faktury VAT lub ich kopie (w tym wypadku należy przedłożyć oryginały faktur VAT do wglądu, pokój nr 110) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

5. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi 110,00 zł x ilość ha użytków rolnych;
oraz 40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

6. Pieniądze wypłacane będą w terminie od 3 do 31 października 2022 r., prosimy o podanie, we wniosku aktualnego numeru rachunku bankowego, na który zostanie dokonany przelew.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: pracownik WOŚiR, Katarzyna Rykowska, tel. 609107109

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej

Oświadczenie o użytkowanych lub dzierżawionych gruntach

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych RODO