W dniu 4 sierpnia 2022 r. odbędzie się LVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Rozpoczęcie obrad o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej przy ul. Konotopskiej 4 w Ożarowie Mazowieckim.

Proponowany porządek obrad :

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2) (Druk Nr 540) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
3) Zamknięcie obrad.