Gmina Ożarów Mazowiecki w dniu 12.05.2022 r. podpisała umowę darowizny w ramach programu GAZ-SYSTEM dla edukacji – edycja III. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. przekazał kwotę 30 000, 00 zł dla publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki z przeznaczeniem na doposażenie klasopracowni, zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego lub wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

Dzięki uzyskanym środkom do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim, Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Duchnicach, Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach oraz Szkoły Podstawowej w Umiastowie trafił sprzęt sportowy, natomiast Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie zakupiła sprzęt do pracowni informatycznej.  

Serdecznie dziękujemy darczyńcy, Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., za wsparcie i przekazanie środków finansowych na zakup potrzebnego szkołom sprzętu.