Po raz kolejny Gmina Ożarów Mazowiecki została uhonorowana tytułem „Samorządowego Lidera Edukacji” – certyfikatem, którym nagradzane są samorządy za efektywność lokalnej polityki edukacyjnej.

Ideą Programu “Samorządowy Lider Edukacji”, od pierwszej jego edycji w 2011 roku, jest nagradzanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, wspierania młodzieży i współpracy ze środowiskami edukacyjnymi.

Komisja Ekspertów złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, które spełnią określone regulaminem programu kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji”. Przyznawany w konkursie certyfikat jest formą promocji dla samorządu i budowania jego pozytywnego wizerunku.

W tegorocznej, XI edycji, oprócz Certyfikatu „Samorządowego Lidera Edukacji”, Gmina Ożarów Mazowiecki otrzymała Wyróżnienie Nadzwyczajne „Lider Jakości Kształcenia”, przyznawane samorządom, które w sposób szczególny troszczą się o podnoszenie jakości nauczania w szkołach i placówkach, dla których są organami prowadzącymi oraz mogą być pod tym względem wzorami do naśladowania dla innych samorządów.

 

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego