Informujemy, że w związku z koniecznością wydłużenia okresu prowadzenia robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Rajdowej w miejscowości Konotopa, zachodzi potrzeba utrzymania zamknięcia tej ulicy do końca sierpnia 2022. Obowiązują wdrożone na początku inwestycji objazdy zgodnie z tablicami informacyjnymi rozmieszczonymi na drogach.