Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim informuje o planowanym na dzień 27.06.2022r. rozpoczęciem robót drogowych związanych z wykonaniem nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej w m. Strzykuły i Kaputy na terenie gm. Ożarów Mazowiecki oraz związanych z tym utrudnieniach.