W dniach 30.05 – 02.06.2022 r. Gminę Ożarów Mazowiecki odwiedziła delegacja samorządowców z francuskiego miasta Mazingarbe. W skład delegacji weszli Laurent Poissant – Mer; Philippe Dutkiewicz – zastępca  ds. sportu, partycypacji społecznej i rozwoju gospodarczego; Catherine Becart – zastępca ds. finansów i kultury; Romain Drumez –  zastępca ds. dzieci i młodzieży; Patrick Poslednik – zajmujący się kulturą oraz Agnieszka Świdzińska-Herlin – zajmująca się lokalnym rynkiem pracy, tłumaczka.

Program wizyty obejmował prezentację gminy Ożarów Mazowiecki w obszarze oświaty, kultury, sportu, walorów przyrodniczych i historycznych. Odbyły się trzy spotkania z burmistrzem Pawłem Kanclerzem, przedstawicielami władz samorządowych gminy, radnymi Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z przewodniczącym Andrzejem Cichalem na czele, przedstawicielami kultury, oświaty i organizacji pozarządowych.

Wizytę poprzedziło zaproszenie do podjęcia współpracy przesłane przez mera miasta Mazingarbe do burmistrza Ożarowa Mazowieckiego oraz spotkanie online.

Celem wizyty było wzajemne poznanie się oraz określenie obszarów możliwej współpracy partnerskiej interesujących dla społeczności gminy Ożarów Mazowiecki i miasta Mazingarbe. Włodarze gmin podpisali list intencyjny, który rozpoczyna procedurę sformalizowania partnerstwa gmin.

Współpraca partnerska gmin daje możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć w wielu obszarach, w szczególności edukacji, kultury, sportu, przedsiębiorczości i zarządzania miejskiego. Pozwoli również na stworzenie warunków do wzajemnej prezentacji dorobku lokalnych środowisk artystycznych, kulturalnych, sportowych oraz wymianę grup, w szczególności młodzieży.

Podczas spotkań rozmawiano o  realizacji projektów  społecznych skierowanych do dzieci i młodzieży, edukacyjno – kulturalnych (biuro oświaty, biblioteka, dom kultury, ngo)  oraz sportowych (kluby, sekcje sportowe). Zaproszeni goście chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami, z zainteresowaniem słuchali o realizacji ożarowskich projektów. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim spotkali się z grupą uczniów, którzy jako drugiego języka uczą się języka francuskiego. Na terenie sportowym w Kreczkach podziwiali dzieci i młodzież podczas aktywności sportowych, nie tylko na boiskach, ale także na pumptracku. Ten ostatni ocenili jako przykład niezwykle trafionej inwestycji sportowej, którą zechcą zrealizować na swoim terenie. Będąc w Kreczkach bezpośrednio zetknęli się z problemem uchodźców oraz oferowaną przez gminę pomocą dla tych osób.

Mazingarbe to gmina mająca silne symboliczne związki z polskością, duża część tamtejszej społeczności posiada polskie korzenie,  kultywuje polską kulturę, posiada czynną lub bierną znajomość języka. We wspólnych kontaktach władze Mazingarbe podkreślają potrzebę budowania więzi pomiędzy naszymi społecznościami lokalnymi.

Dla większości gości, którzy odwiedzili nasza gminę był to pierwszy pobyt w Polsce i Warszawie. Nasz kraj i stolica, ale też Gmina Ożarów Mazowiecki zrobiły na nich ogromne wrażenie.

Mazingarbe to miejscowość położona na północy Francji niedaleko Lens, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Pas-de-Calais, w odległości  1 407 km od Ożarowa Mazowieckiego.

 

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak

zastępca burmistrza