Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim informuje, że jest w trakcie wdrażania zmiany stałej organizacji ruchu w ul. R. Dmowskiego na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. J. Zamoyskiego.
Zakres obejmuje:
– zmianę progów zwalniających z pełnych na wyspowe na odcinku od ul. Szkolnej do ul. J. Poniatowskiego, ze względu na przejazd autobusów,
– zmianę oznakowania i likwidację istniejącej ścieżki rowerowej na odcinku od ul. J. Poniatowskiego do ul. J. Zamoyskiego (likwidacja wynika z braku wymaganych parametrów technicznych oraz z uwagi na powstałą intensywną zabudowę mieszkaniową),
– uzupełnienie oznakowania progów zwalniających,
– ujednolicenie oznakowania skrzyżowań równorzędnych,
– w miejscu istniejącego przejścia dla pieszych w ul. Dmowskiego i ul. Szkolnej wykonano wyniesione przejście dla pieszych,
– zamontowano lustra drogowe dla poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach w ul. R. Dmowskiego i ul. W. Sikorskiego,
– zamknięto kompleksowo strefę ograniczonej prędkości do 30 km/h,
– uporządkowano ruch na istniejącym parkingu przy ul. R. Dmowskiego,
– zaprojektowano doświetlenie przejść dla pieszych białym światłem dedykowanym,

Pozostałe zmiany widoczne są w poniższej części graficznej.

Zatwierdzenie-Dmowskiego-2-mapa

Wszystkich mieszkańców, kierowców, rowerzystów i pieszych prosimy o stosowanie się do znaków drogowych oraz zasad ruchu drogowego. Za pozostałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.