Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła wysokie 7 miejsce wśród 602 gmin miejsko-wiejskich w Polsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju – Edycja 2020.

O miejscu w rankingu decyduje suma punktów pochodząca z oceny 15 poniższych kryteriów, opisujących rozwój gminy:

 1. wydatki majątkowe inwestycyjne per capita,
 2. wydatki na transport i łączność per capita,
 3. procentowy udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w całkowitych wydatkach budżetu JST,
 4. procentowy udział wydatków przeznaczonych na transport i łączność w całkowitych wydatkach budżetu JST,
 5. procentowy udział dochodów własnych w budżecie JST,
 6. liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców,
 7. liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców,
 8. liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na 1000 mieszkańców,
 9. napływ ludności na teren JST na 1000 mieszkańców,
 10. odpływ ludności z terenu JST na 1000 mieszkańców,
 11. liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców,
 12. odsetek radnych z wyższym wykształceniem,
 13. odsetek mieszkańców objętych siecią wodociągową,
 14. odsetek mieszkańców objętych siecią kanalizacyjną,
 15. odsetek mieszkańców objętych usługami oczyszczalni ścieków

Wyniki rankingu zostały również podsumowane przez jego autorów – prof. Eugeniusza Sobczaka i Michała Staniszewskiego m.in. w następujący sposób „Wśród gmin miejsko-wiejskich dominują gminy położone w obszarach oddziaływania głównych centrów, a mianowicie: Kąty Wrocławskie, Września, Ożarów Mazowiecki, Błonie, Niepołomice i Stryków. W czterech gminach położonych w obszarach oddziaływania centrów (Kąty Wrocławskie, Ożarów Mazowiecki, Błonie, Stryków) wskaźnik samodzielności finansowej zwiększył się. Wzrostowi tego wskaźnika towarzyszył systematyczny wzrost liczby osób pracujących na 1000 mieszkańców oraz wzrost wskaźnika przedsiębiorczości. Wskazuje to, że systematyczna realizacja celów strategicznych (poprawy konkurencyjności inwestycyjnej tworzenie miejsc pracy oraz korzystny klimat dla przedsiębiorczości) sprzyja utrzymaniu wysokiego poziomu samodzielności finansowej.”

Dyplomy wręczono 26 kwietnia, podczas konferencji naukowej zorganizowanej w Sejmie RP przez  Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.