W związku z kolejnymi przypadkami wścieklizny u wolno żyjących zwierząt Wojewoda Mazowiecki na wniosek Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wydał rozporządzenie (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 4604), które rozszerza obszar zagrożenia wścieklizną m. in. o powiat warszawski zachodni.

Na terenie zagrożonym wścieklizną obowiązuje zakaz:

  • organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę;
  • organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych dzików oraz polowań indywidualnych na dziki bez udziału psów i nagonki, na zasadach określonych przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.

Na terenie zagrożonym wścieklizną obowiązuje nakaz:

  • trzymania psów na smyczy lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu;
  • pozostawienia zwierząt gospodarskich w okólnikach i na zamkniętych wybiegach.

Ponadto obowiązuje nakaz oznakowania obszaru zagrożonego poprzez umieszczenie tablic z wyraźnym napisem: „UWAGA OBSZAR ZAGROŻONY WŚCIEKLIZNĄ ZWIERZĄT”.

Wścieklizna jest chorobą zakaźną zwierząt, objawiająca się m.in. agresywnym zachowaniu, ślinotokiem, spożywanie niejadalnych przedmiotów, wodowstrętem, porażeniem kończyn.

Wirus przenoszony jest ze śliną chorego zwierzęcia. Do zakażenia dochodzi poprzez ugryzienie przez zwierzę lub bezpośredni kontakt (zwykle śluzówek, uszkodzonej skóry) ze śliną zakażonych zwierząt. Wirusy wścieklizny początkowo atakują zakończenia nerwowe uszkodzonych miejsc, a następnie poprzez nerwy obwodowe mózg, prowadząc do zgonu.

Zachowajmy ostrożność w przypadku spotkania na swojej drodze dzikiego, również rannego zwierzęcia. Ono także może być zarażone wścieklizną. Nawet w przypadku chęci pomocy, nie należy go dotykać ani podejmować działań na własną rękę, tylko zawiadomić odpowiednie służby.

Apelujemy o zachowanie czujności i ostrożności oraz o szczepienia swoich pupili.

W Polsce obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Ww. rozporządzenie wprowadza nowy obowiązek, a mianowicie: na obszarze zagrożonym nakazuje się szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Szczepień psów i kotów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt.

Rozporządzenie rozszerzające obszar o powiat warszawski zachodni: