Firma IDOM jako wykonawca zadania pn.: opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) dla Projektu nr 00100010 „Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana, bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK” realizowanego na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego informuje, iż w nawiązaniu do przeprowadzonych w okresie od września do października 2021 konsultacji społecznych, w dniu 15.04.2022r. zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczone zostaną uszczegółowione rozwiązania projektowe dla analizowanych wariantów przebiegu planowanej linii kolejowej, wyniki wstępnej preselekcji wariantów, najważniejsze informacje o realizowanym projekcie oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane w trakcie spotkań konsultacyjnych pytania.

Strona dostępna będzie pod adresem:

https://www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/konsultacje-spoleczne-dla-inwestycji-kolejowych