W dniu 8 kwietnia 2022 r. odbędzie się LI sesja Rady Miejskiej. Rozpoczęcie obrad o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej przy ul. Konotopskiej 4 w Ożarowie Mazowieckim.

Proponowany porządek obrad :

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2) (Druk Nr 504) Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Komarko sp. z o.o. na uchwałę nr XL/414/21 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie sprzedaży lokali w budynkach jednorodzinnych oraz dwurodzinnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
3) (Druk Nr 505) Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki oraz w planie wydatków budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
4) (Druk Nr 506) Projekt o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
5) (Druk Nr 507) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
6) Zamknięcie obrad.