1 kwietnia 2022 r. ponad 300 dzieci z Ukrainy rozpoczęło naukę w 10 oddziałach przygotowawczych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

Wszystkie dzieci zostały powitane na spotkaniach organizacyjnych w oddziałach przygotowawczych, podczas których otrzymały, dzięki uprzejmości sponsorów oraz zaangażowaniu grupy wolontariuszy koordynowanych przez Panią Wiolettę Kapelę, wyprawkę w postaci plecaka i przyborów szkolnych. Dzieci w wieku przedszkolnym dołączyły do istniejących oddziałów w przedszkolach.

Od poniedziałku, 4 kwietnia 2022 r. nowi uczniowie rozpoczęli zajęcia edukacyjne, w tym intensywną naukę języka polskiego. Harmonogram zajęć w oddziałach przygotowawczych został ustalony w taki sposób, aby zachować dotychczas obowiązujący plan lekcji w każdej szkole. Dodatkowo zatrudnienie w każdej klasie pomocy nauczyciela, posługującej się językiem ukraińskim, umożliwia sprawne i efektywne prowadzenie zajęć.

Zajęcia opiekuńcze i edukacyjne w oddziałach przygotowawczych dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci, które mają za sobą często dramatyczne przeżycia z wojny oraz ucieczkę ze swojego domu i ojczyzny. W tym zakresie uczniowie z Ukrainy mogą liczyć na wsparcie psychologiczne i pedagogiczne. Wszystkie dzieci otrzymują bezpłatne wyżywienie w przedszkolach i obiady w szkołach. Zapewniony został także dowóz dzieci do szkół.

Gmina Ożarów Mazowiecki zdecydowała się na systemowe rozwiązanie – organizację oddziałów przygotowawczych, co pozwoliło na zapewnienie niezaburzonej pracy placówek oświatowych. Zmierzyliśmy się z dużym wyzwaniem organizacyjnym, starając się zapewnić miejsca dla nowych uczniów, którzy przebywając w Polsce mają nie tylko prawo, ale też obowiązek nauki, nie tracąc z oczu dobra uczniów naszych szkół i przedszkolaków. Sytuacja jest dynamiczna, staramy się na bieżąco reagować na wciąż rosnącą liczbę dzieci ukraińskich.

Mamy nadzieję, że przyjęte rozwiązania w zakresie zapewnienia edukacji uczniom z Ukrainy zostaną przez rodziców przyjęte ze zrozumieniem.

Bardzo dziękuję dyrektorowi i pracownikom Biura Oświaty oraz dyrektorom i nauczycielom szkół i przedszkoli zaangażowanym w proces edukacji dzieci z Ukrainy, a nowym uczniom i przedszkolakom życzymy, aby czuli się w naszych placówkach bezpiecznie.

 

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego