W dniach 4 – 6 kwietnia w Gminie Ożarów Mazowiecki będzie miała miejsce coroczna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Odbiór odbędzie się wyłącznie z posesji, których właściciele w terminie do 31 marca (czwartek) zgłoszą zapotrzebowanie odbioru telefonicznie, e-mailowo lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego, wraz z podaniem konkretnego typu odpadu – gabaryty, opony, sprzęt AGD i RTV czy popiół.

Szczegółowy harmonogram prezentuje się następująco:

4 kwietnia:

  • opony – do 4 szt., tylko od samochodów osobowych;
  • sprzęt AGD i RTV;
  • popiół z palenisk domowych;

5 – 6 kwietnia:

  • gabaryty – meble, materace, dywany, sztuczne choinki, rowery, lampy, lustra, drzwi – do 5 szt.

Odpady muszą być udostępnione od godz. 6:00.

Nie będą odbierane: zmieszane odpady komunalne, papa, eternit, odpady zielone oraz poremontowe i pobudowlane.

Kontakt:

Tel. 22 731 32 63 lub 22 731 32 64

E-mail: odpady@ozarow-mazowiecki.pl