Gmina Ożarów Mazowiecki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Polska Cyfrowa 2014-2020.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie projektu z UE: 90 000,00 zł