PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI O ŹRÓDŁACH CIEPŁA.

 

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw do 1 MW ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Termin na złożenie deklaracji wynosi:

– 14 dni, licząc od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła, dla budynków nowo wybudowanych, w których źródło ciepła lub spalania paliw zostało uruchomione po 1 lipca 2021r.,

– 12 miesięcy, czyli do 30 czerwca 2022 r., dla obiektów już istniejących,  jeżeli źródło ciepła
lub spalania paliw zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r.

W jaki sposób można złożyć deklarację:

– w formie elektronicznej poprzez stronę internetową https://ceeb.gov.pl/ wybierając opcję „Zaloguj się przez Węzeł Krajowy aby złożyć deklarację” (potrzebny jest profil zaufany/bankowość elektroniczna/e-dowód).

– w formie papierowej – wypełniony druk deklaracji dotyczący budynków zlokalizowanych na terenie naszej gminy można złożyć osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki lub przesłać pocztą/kurierem na ww. adres urzędu. Dane wskazane w złożonej deklaracji zostaną przez pracownika urzędu wprowadzone do CEEB.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz przykładowo wypełnione formularze A i B można znaleźć na stronie https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa nr tel. 22 731 32 37, e-mail:  a.wilczynska@ozarow-mazowiecki.pl

Za brak złożenia deklaracji lub przekroczenie terminów będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń.

Obowiązek składania deklaracji wynika z zapisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U.  z  2021  r.  poz. 554).

Druk deklaracji można pobrać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2 oraz do wydruku:

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne