W drugim etapie  akcji „Zgłoś swój pomysł” zarząd gminy wytypował dziewięć projektów lista poniżej), które ze względów technicznych, finansowych i organizacyjnych mogą zostać zrealizowane w 2022 roku. Ostatecznego wyboru projektów o łącznej wartości 1 mln zł dokonali mieszkańcy gminy wg poniższych zasad:

Termin głosowania:  od 23.02.2022 r. do 7.03.2022 r.

Sposób głosowania:  online przez interaktywny formularz  lub  w formie tradycyjnej poprzez wypełnienie i wrzucenie do urny karty do głosowania

Uprawnieni do głosowania: osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie gminy; każda osoba uprawniona do głosowania mogła zagłosować tylko jeden raz na jeden wybrany projekt z listy (bez możliwości modyfikowania i zmiany oddanego głosu). Uprawnionych do głosowania ustalano na podstawie  bazy danych osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w gminie Ożarów Mazowiecki a w przypadku osób nie posiadających meldunku na terenie gminy, na podstawie wpisu do rejestru wyborców.

Wskazany przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego zespół pracowników Urzędu Miejskiego i osób zaufania społecznego przeanalizował głosy oddane w systemie elektronicznym oraz tradycyjnie i poddał je weryfikacji zgodnie z przyjętymi wcześniej zasadami. Zespół ustalił, że łącznie  oddano 1172 głosy ważne, w tym następującą liczbę głosów na poszczególne projekty:

Nazwa projektu Liczba głosów
1. Bezpieczna Gmina z OSP Ożarów Mazowiecki
( OSP, Ożarów Mazowiecki, ul. Strażacka 1)

Zakup drabiny mechanicznej ( autodrabiny) o wysięgu około 30 m wraz ze zwiększonym koszem ratowniczym na podwoziu samochodu ciężarowego.

432
2. Tężnia solankowa w Parku Ołtarzewskim
(Park Ołtarzewski)
179
3. Oświetlenie terenu Szkoły Podstawowej oraz boiska w Święcicach
( Święcice, ul. Poznańska 541)
28
4. Naturalna strefa zabaw i relaksu na Skwerze im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
( Ożarów Mazowiecki, skrzyżowanie ul. Poznańskiej i ul. Poniatowskiego)

Ekologiczny plac zabaw, „zielona” przestrzeń do odpoczynku dla mieszkańców.

65
5. Skatepark
(teren przy Szkole Podstawowej w Płochocinie)
80
6. Miasteczko rowerowe
(teren przy Szkole Podstawowej w Płochocinie)
96
7. Modernizacja placu zabaw dla dzieci
(Ożarów Mazowiecki, skrzyżowanie ul. Poniatowskiego i ul. Księstwa Warszawskiego)
27
8. Modernizacja obiektu sportowego, w tym boiska klubu piłkarskiego UKS Ołtarzew
(projekt gminy)
177
9. Modernizacja obiektu sportowego, w tym boiska klubu piłkarskiego FC Płochocin
(projekt gminy)
88

Strukturę oddanych głosów na poszczególne projekty ilustruje poniższy wykres.

Rys. Graficzna ilustracja struktury oddanych głosów na poszczególne projekty.

Po  zapoznaniu się ze wstępną oceną szacunkowych kosztów realizacji poszczególnych projektów Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego przyjął do realizacji w 2022 roku rekomendowane przez Zespół cztery projekty o najwyższej liczbie głosów i łącznej, orientacyjnej wartości 1 mln zł. Wybrane przez mieszkańców projekty to:

Nazwa projektu Liczba głosów
Bezpieczna Gmina z OSP Ożarów Mazowiecki
( OSP, Ożarów Mazowiecki, ul. Strażacka 1)

Zakup drabiny mechanicznej ( autodrabiny) o wysięgu około 30 m wraz ze zwiększonym koszem ratowniczym na podwoziu samochodu ciężarowego.

432
Tężnia solankowa w Parku Ołtarzewskim
(Park Ołtarzewski)
179
Modernizacja obiektu sportowego, w tym boiska klubu piłkarskiego UKS Ołtarzew
(projekt gminy)
177
Miasteczko rowerowe
(teren przy Szkole Podstawowej w Płochocinie)
96

Załączniki