Milion złotych w ramach nagrody za zwycięstwo w konkursie „Rosnąca odporność” trafiło na konto gminy w ostatnich dniach 2021 roku. 

W ogólnopolskim konkursie dotyczącym oceny przyrostu liczby zaszczepionych mieszkańców w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2021 roku Gmina Ożarów Mazowiecki z wynikiem 7,8 %  zajęła I miejsce w powiecie warszawskim zachodnim.

Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom, dzięki którym osiągnęliśmy ten wynik.

Chcemy, aby to właśnie Państwo zdecydowali na co wydamy 1 milion złotych. 

Prosimy o zgłaszanie swoich pomysłów inwestycyjnych, które posłużą społeczności lokalnej. Wybrane projekty zostaną poddane pod głosowanie, a te które otrzymają największą liczbę ważnych głosów zostaną zrealizowane.

 

Zasady zgłaszania projektów

Kto może złożyć projekt?

Uprawnionym do zgłoszenia projektu jest każda osoba pełnoletnia, na stałe mieszkająca w gminie. Projekt może być zgłoszony przez jedną lub więcej osób. W przypadku, kiedy projekt ma kilku pomysłodawców, należy wskazać jedną osobę do kontaktu – lidera projektu.
Każdy mieszkaniec może zgłosić jeden projekt.

Termin zgłaszania projektów:  do 3 lutego 2022 r.

Jak zgłosić projekt?

Projekt można zgłosić przez wypełnienie formularza elektronicznego na stronie internetowej https://ozarow-mazowiecki.pl/zglos-swoj-pomysl

Jaka może być wartość projektu?

Wartość pojedynczego projektu nie może przekroczyć 250 000 zł brutto.

Jakie projekty można zgłaszać?

  1. projekty inwestycyjne o charakterze ogólnospołecznym, których zakres mieści się w zadaniach własnych gminy;
  2. projekty, których realizacja zapewnia swobodny, nieodpłatny dostęp dla mieszkańców;
  3. projekty, których realizacja jest możliwa do końca 2022 roku;
  4. zlokalizowane na terenach, w stosunku do których gmina ma prawo do dysponowania nieruchomością,

Ważne!

Miejsce realizacji projektu musi być określone na tyle precyzyjnie, by można było sprawdzić możliwość wykonania planowanej inwestycji na danym terenie.

 

Jakich projektów nie można zgłaszać?

  1. projektów, których szacunkowy koszt realizacji przekracza 250 000 zł brutto;
  2. projektów, które są niezgodne z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;
  3. projektów, które nie stanowią kompletnej inwestycji lub całości działania, co oznacza, że realizacja ich będzie wymagała niezbędnych uzupełnień, czy kolejnych etapów, bez których mieszkańcy nie będą mogli w pełni korzystać z efektów realizacji projektu;
  4. projektów, których istotą jest wyłącznie wykonanie przez Gminę czynności prawnej lub dokumentacji projektowej;
  5. projektów, które są niewykonalne technicznie.

Spośród zgłoszonych projektów wybierzemy 10, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. Gmina może dokonać uzupełnienia listy o własne projekty. 

Informację, czy dana lokalizacja to grunt gminny można uzyskać w Wydziale Geodezji telefonicznie pod nr. 22 731 32 08 lub 22 731 32 58 lub pisząc email geodezja@ozarow-mazowiecki.pl

Czekamy na Państwa pomysły!