Współpraca się opłaca – to najlepsze podsumowanie dla złożonego projektu partnerskiego pn. „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” na zakup sprzętu i oprogramowania dla szkół podstawowych z 9 podwarszawskich gmin. Projekt jako jedyny spośród złożonych w naborze otrzymał decyzję o dofinansowaniu, inkasując całą alokację środków unijnych przeznaczonych na konkurs w wysokości 6,7 mln zł.

 

Głównym celem ogłoszonego naboru jest wyjście naprzeciw potrzebom placówek edukacyjnych w trakcie nauki zdalnej, która przez wiele miesięcy była praktykowana przez uczniów i kadrę pedagogiczną. Wsparcie będzie polegać na zakupie sprzętu i oprogramowania dla 47 szkół z gmin: Nadarzyn, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Milanówek, Ożarów Mazowiecki, Pruszków, Stare Babice i Żyrardów. Zakupiony za prawie 10 mln zł sprzęt umożliwi wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz zapewni możliwość realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19 na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Przyznane dla naszej gminy dofinansowanie w kwocie ponad 700 tys. zł pozwoli na wyposażenie szkół podstawowych (SP nr 1, SP nr 2, SP w Duchnicach, SP w Płochocinie, SP w Święcicach) jeszcze w bieżącym roku szkolnym w nowoczesny sprzęt m.in. komputery stacjonarne i przenośne, tablety, drukarki i skanery, projektory, drobny sprzęt komputerowy i sieciowy, tablice interaktywne, pakiety oprogramowania biurowego, licencje na programy edukacyjne i terapeutyczne oraz dostęp do platform edukacyjnych

 

Agnieszka Kijewska
Referat Funduszy Zewnętrznych

Załączniki