REGULAMIN WYDARZENIA

Koncert Noworoczny – Ożarów Mazowiecki 06.01.2022 r.

RESTRYKCJE SANITARNE W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2

PRZED WYDARZENIEM

Ze względu na wprowadzone przez rząd nowe zasady bezpieczeństwa podczas wydarzeń kulturalnych – wydarzenia przeznaczone są dla osób posiadających Unijne Certyfikaty COVID (paszporty Covidowe). Osoby niezaszczepione mogą uczestniczyć w wydarzeniu wyłącznie
w limicie 30% dostępnych miejsc.

W celu wypełnienia obowiązków prawnych zwracamy się do osób posiadających ważne certyfikaty o przygotowanie ich do weryfikacji przez stosowne Organy. Jedynym możliwym działaniem podejmowanym przez Organizatora wydarzenia jest:

 • po sprzedaży biletów odpowiadających 30% obłożenia sali – wprowadzenie obowiązkowego oświadczenia będącego załącznikiem do Regulaminu, w którym osoba jest świadoma kontroli i udaje się na wydarzenie na własną odpowiedzialność. Osoby powyżej limitu muszą okazać się na wypadek kontroli przez SANEPID: certyfikatem pełnego zaszczepienia lub ozdrowieńca bądź ważnym przez 48 godzin wynikiem testu na obecność wirusa SARS CoV-2).

Wymagane jest bezwzględne wypełnienie „Oświadczenia uczestnika Koncertu” oraz zapoznanie się z integralną częścią oświadczenia – klauzulą informacyjną.

⛔️ Bez spełnienia powyższych wymagań nabywca biletu nie zostanie wpuszczony na Teren Imprezy.

W TRAKCIE KONCERTU WYMAGANE JEST:

 • ZAKRYWANIE UST I NOSA – STOSOWANIE MASECZKI OCHRONNEJ
 • ZDEZYNFEKOWANIE RĄK PRZED WEJŚCIEM DO OBIEKTU LUB NA TEREN IMPREZY.
 • STOSOWANIE SIĘ DO WSZYSTKICH POLECEŃ WYDAWANYCH PRZEZ OBSŁUGĘ WYDARZENIA.

 

KLAUZULA INFROMACYJNA – „Oświadczenie uczestnika Koncertu”

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych przekazanych w Oświadczeniu jest Dom Kultury „Uśmiech”
  z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165, 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP: 1181428439, tel.: (22) 722-14-45, e-mail: sekretariat@dkusmiech.eu.
 2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Panem Łukaszem Grabowskim, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@dkusmiech.eu lub na adres siedziby DK „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim,
  05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 165.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 4. Dane osobowe przetwarzane są dla celów:
 • spełnienia należytej staranności w przypadku organizacji Imprez w trakcie trwania pandemii COVID-19;
 • ewentualnych kontroli obowiązanych organów (SANEPID).
 1. Dane będą przechowywane przez okres udziału w Imprezie, a następnie natychmiast trwale niszczone.
 2. Administrator może udostępnić dane jedynie na wniosek upoważnionych organów do kontroli.
 3. Posiadają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełniania, przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Załączniki