Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zaprasza do składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Oferty dotyczące realizacji zadań należy składać  poprzez Generator wniosków www.witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do 4 stycznia 2022 r.  w generatorze wniosków oraz w wersji papierowej do 5 stycznia 2022 do godz. 18:00 w  Biurze Podawczym Urzędu  Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, parter, ul. Kolejowa 2.

 

Do pobrania:

Zarządzenie Nr B.0050.291.2021

Załącznik do Zarządzenia Nr B.0050.291.2021