Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego informuje, że z uwagi na okres zimowy od dnia 7 grudnia br. zostaje wstrzymane wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót. Decyzja ta jest związana m.in. z ujemnymi temperaturami i ewentualnymi opadami śniegu, które uniemożliwiają zachowanie podstawowych parametrów i norm w zakresie odbudowy nawierzchni drogowych lub innych elementów infrastruktury drogowej w śladzie robót ziemnych związanych z budową, modernizacją lub remontem urządzeń uzbrojenia podziemnego – umieszczanych w pasach drogowych dróg publicznych lub wewnętrznych, zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki. Powyższa decyzja będzie obowiązywać do końca marca 2022 roku. Zastrzegamy jednak, że czas jej obowiązywania może być wydłużony w przypadku występowania dalszych, niekorzystnych warunków atmosferycznych. UWAGA: Decyzja nie dotyczy robót związanych z usuwaniem skutków awarii lub innych zamierzeń, istotnych dla Gminy Ożarów Mazowiecki, prowadzonych za zgodą Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.