W dniu 25 listopada 2021 r. Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” zaprasza na szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 na przedsięwzięcie 2.1.1 – Wsparcie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, które odbędzie się w Multicentrum Misja Kampinos przy Zespole Szkół nr 1 im. M. Wańkowicza w Błoniu, ul. Łąki 2, 05-870 Błonie.

Rejestracja uczestników będzie odbywała się w terminie 3 listopada 2021 r. – 23 listopada 2021 r. za pośrednictwem systemu evenea. Link do zapisów: https://app.evenea.pl/event/poddzialanie211/

Szkolenie skierowane jest do sektora publicznego, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych.

Załączniki