W związku z nadchodzącym Świętem Zmarłych, Gmina Ożarów Mazowiecki wprowadzi czasową zmianę organizacji ruchu w rejonie Cmentarza w Ołtarzewie. Dla poprawy komunikacji w dniach od 30.10 do 01.11.2021 r. zostanie wyłączony z ruchu odcinek ulicy Parkowej od skrzyżowania z ulicą Lipową do skrzyżowania z ulicą Umiastowską. Wyłączenie nie dotyczy linii autobusowej 713 i innych pojazdów zbiorowego transportu publicznego. Odwiedzających groby prosimy o pozostawienie samochodów w miejscach wyznaczonych do parkowania. Udostępniony będzie również parking na ternie Strzelnicy U27 (wjazd od strony ul. Umiastowskiej) oraz parking na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Warszawy (wjazd od strony ul. Lipowej). Prosimy nie zastawiać chodników samochodami pamiętając o pieszych zwłaszcza przy ulicy Parkowej. Samochody będzie można także zostawić po jednej stronie drogi wzdłuż ulicy J. Kilińskiego i przy Wyższym Seminarium Duchownym. Nad bezpieczeństwem czuwać będą dodatkowe patrole Straży Miejskiej i Policji.