Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego informuje mieszkańców, że 30 września zostanie wprowadzona zmiana stałej organizacji ruchu w ul. Szkolnej na odcinku od ul. R. Dmowskiego do ul. Nadbrzeżnej. W zakresie prac jest uporządkowanie oznakowania i poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Ważną korektą jest zmiana pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu ul. Szkolnej z ul. Nadbrzeżną (most na Kanale Ożarowskim). Ustawione zostaną znaki informacyjne, uprzedzające kierowców o tej zmianie. Prosimy wszystkich zmotoryzowanych o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w tym zachowanie prawidłowej prędkości oraz ostrożną jazdę „nie na pamięć”.

W dniu dzisiejszym rozpoczęły się prace związane ze zmianą organizacji ruchu, polegające na przebudowie progów zwalniających, a następnie wybudowane zostaną mijanki – zgodnie z załącznikiem graficznym. Przewidujemy niewielkie utrudnienia w ruchu samochodowym. Prosimy o ostrożną jazdę.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Z-ca Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
Dariusz Skarżyński

Projekt-SOR-ul.-Szkolna-Ozarow-Mazowiecki-zatwierdzenie-SWZ-plan-sytuacyjny-ze-zmianami