Dzisiaj rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2021/2022…. uczniowie naukę w szkołach w formie tradycyjnej, a młodsze dzieci w przedszkolach. Wszystkie gminne placówki oświatowe przygotowały dla swoich uczniów bezpieczne miejsca do nauki i zabawy, z zachowaniem ogólnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

W czasie przerwy wakacyjnej przygotowaliśmy szkoły i przedszkola na powrót dzieci. Trwają jeszcze intensywne prace związane z budową trzech nowych budynków modułowych, które znacząco poprawią warunki lokalowe szkoły w Duchnicach, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim oraz Przedszkola przy ul. Hallera w Ożarowie Mazowieckim. Ponadto kontynuowany jest remont oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim. Jako samorząd dokładamy wszelkich starań, aby czas oczekiwania na nową przestrzeń edukacyjną był możliwie jak najkrótszy.

We wrześniu przeprowadzone zostaną szczepienia dla uczniów i ich rodzin oraz  pracowników placówek.

Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom oświaty życzę, aby rozpoczynający się rok szkolny był „normalny”, spokojny i bezpieczny. Aby nauczyciele mogli skupić się na pracy pedagogicznej, zaś uczniowie na nauce i odbudowaniu relacji społecznych z rówieśnikami.

 

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Załączniki